CCTV

Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

  • Sistem de camere de securitate

1.     Cine suntem

CEETRUS este un dezvoltator imobiliar mixt ce gestionează 23 de galerii și centre comerciale în 15 orașe.

2.     Date personale pe care le prelucrăm

CEETRUS este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs. prin intermediul sistemului de camere:

  • Imagine video ce vă poate surprinde

3.     De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale pentru următoarele motive:

În interesul nostru legitim de a ne proteja bunurile, angajații dar și pe dumneavoastră ca client dorim să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

  • Imagine video stocată 30 de zile – avem nevoie de aceste informații pentru ca în caz de incident să putem asista autoritățile în eforturile de rezolvare a incidentului.

4.     Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul filmărilor sunt prelucrate în cadrul companiei CEETRUS situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc în fiecare magazin pe sistemele de stocare ce pot fi accesate cu cont și parolă doar de către persoanele responsabile din magazin.

Aceste persoane au fost trainuite privind responsabilitățile lor și partajează datele cu autoritățile doar conform unei proceduri aprobată intern.

Înregistrările nu includ date audio, monitorizarea este in direct, nu se utilizează tehnologii de recunoaștere facială.

5.     Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele din sistemul de stocare sunt păstrate pentru o perioadă de 30 de zile după care sunt distruse. Dacă există o solicitare de restricționare a prelucrării datele vor fi arhivate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Persoana vizată care a depus solicitarea de restricționare va fi informată înainte de ridicarea restricției.

6.     Care sunt drepturile dvs?

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal aveți mai multe drepturi pe care vi le puteți exercita scriind un mail la [email protected] .

Dreptul de acces la datele cu caracter personal – aveți dreptul să solicitați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate în sistemul de stocare al organizației. Pentru acest lucru vă rugăm să ne indicați în solicitare data, ora aproximativă și magazinul în care ați fost filmat de sistemul de camere de securitate, precum și alte informații care să ne ajute la identificarea dumneavoastră. Veți primi o copie digitală a înregistrărilor dar în care imaginile cu alte persoane vizate precum și datele cu caracter personal ale altor persoane vor fi anonimizate.

Dreptul de rectificare, dreptul de ștergere al datelor cu caracter personal – după 30 de zile, termenul legal de răspuns, aceste date vor fi distruse automat dacă nu există alte solicitări ale autorităților competente.

Dreptul de restricționare al prelucrării datelor cu caracter personal – aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în special pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Pentru acest lucru vă rugăm să ne indicați în solicitare data, ora aproximativă și magazinul în care ați fost filmat de sistemul de camere de securitate, precum și alte informații care să ne ajute la identificarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi arhivate și vor fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru

Dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru acest lucru vă rugăm să ne contactați la [email protected] .

Dreptul la portabilitatea datelor – acest drept nu se aplică pentru datele cu caracter personal prelucrate de către sistemul de camere de securitate.

Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la [email protected] .

Dacă doriți să înaintați  o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail [email protected] . Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.