REGULAMENTUL DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE PROMOVARE ANUNȚURI DE ANGAJARE ÎN CORESI APP

CEETRUS ROMANIA S.R.L. (denumit în cele ce urmează “Ceetrus Romania”) pune la dispoziția agenților economici din Cartier Coresi serviciul de preluare și promovare a anunțurilor de angajare (denumit în cele ce urmează “Serviciul Anunțuri de Angajare”. Preluarea și publicarea anunțurilor în aplicația mobilă Coresi Brașov este gratuită și se adresează exclusiv reprezentanților societăților comerciale care își desfășoară activitatea În Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden și Coresi Business Campus.

SECȚIUNEA 1. DEFINIȚII

1.1 Definiții

Aplicația Coresi: aplicația (soft) dezvoltată de Ceetrus Romania având ca scop răsplătirea apartenenței la comunitatea Coresi și care oferă acces la Serviciile Coresi și ale Partenerilor și care este disponibilă pe Google Play Store și App Store și pe care Utilizatorul a acceptat să o descarce și să o instaleze în terminalul său (denumită în continuare « Aplicația »). Accesul și folosirea Aplicației implică acceptarea Termenilor și Condițiilor. Recomandăm citirea cu atenție a acestora înaintea oricărei utilizări a Aplicației. Cea mai recentă versiune a acestora o puteți găsi accesând pagina “Termeni și condiții” din Aplicație și la adresa de internet http://coresibrasov.ro.

Angajator: persoana juridică care își desfășoară activitatea În Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden și Coresi Business Campus și care utilizează Serviciul Anunțuri de Angajare din cadrul Aplicației pentru a promova anunțuri de angajare disponibile în cadrul Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden și Coresi Business Campus;

Coresi Shopping Resort/Centrul Comercial: înseamnă Centrul Comercial Coresi Shopping Resort situat în Str. Zaharia Stancu nr. 1, județ Brașov, Municipiul Brașov;

Cartier Coresi: înseamnă proiectul de regenerare urbană amplasat pe platforma Tractorul din județul Brașov, Municipiul Brașov, reprezentând un cartier cu funcțiuni mixte și alcătuit din Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden, Hotel Qosmo, Cartier Hub etc.;

Informații Confidențiale: înseamnă orice informații confidențiale, marcate sau nu, sau în alt mod desemnate cu titlu confidențial, sub forma de document, electronic sau altă formă;

Locuri de muncă: job-uri puse la dispoziție de către angajatorii din Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden și Coresi Business Campus oricărui Utilizator persoană fizică al Aplicației. 

Proiectul Coresi Avantgarden: înseamnă ansamblul rezidențial dezvoltat de către Ceetrus și Kasper Development S.R.L., amplasat pe platforma Tractorul din județul Brașov, parte a Proiectului Cartier Coresi;

Proiectul Coresi Business Campus: înseamnă proiectul compus din clădiri de birouri dezvoltate de către Ceetrus în colaborare cu Ascenta Development S.R.L. amplasat pe platforma Tractorul din județul Brașov, Municipiul Brașov, parte a Proiectului Cartier Coresi;

Serviciul Anunțuri de angajare: serviciulpus la dispoziția utilizatorilor Aplicației care sunt în căutarea unui loc de muncă și Angajatorilor care oferă locuri de muncă în Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden și Coresi Business Campus;

Utilizator Aplicație: înseamnă (a) persoana fizică, care a împlinit 18 ani la data instalării aplicației, având calitatea fie de (i) rezident în cadrul Proiectului Coresi Avantgarden, fie (ii) angajat al unuia dintre chiriașii care au dobândit un drept de folosință în cadrul Proiectului Coresi Business Campus, fie (iii) angajat al unuia dintre chiriașii Centrului Comercial Coresi Shopping Resort, cu condiția ca oricare dintre aceștia să fie utilizatori ai Aplicației Cartier Coresi și (b) Angajatori;

SECȚIUNEA 2. MECANISM

2.1 Pentru preluarea și publicarea anunțurilor de angajare în Aplicație, Angajatorii au la dispoziție două variante:

  1. Completarea unui formular tipărit disponibil la Infodesk (Biroul de Informații) Coresi prin care sunt transmise următoarele informații:

NUME FIRMĂ (BRAND):

TRIMITE LOGO prin email: [email protected]

DESCRIERE JOB:

NUMĂR POSTURI DISPONIBILE:

EMAIL:

TELEFON:

PERIOADA VALABILITATE ANUNȚ:     

2. Completarea unui formular online ce poate fi accesat din Aplicație și disponibil pe coresibrasov.ro, ce conține informațiile menționate la punctul 1 de mai sus.

2.2 Toate anunțurile vor fi verificate de reprezentanții Biroului de informații din Coresi, anterior publicării acestora. Verificarea se face în termen de aproximativ 2 zile lucrătoare de la data transmiterii anunțului. Verificarea implică respectarea următoarelor condiții:

2.2.1 anunțurile de angajare trebuie să vizeze numai locuri de muncă disponibile în cadrul Cartier Coresi (Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden și/sau Coresi Business Campus).

2.2.2 anunțurile de angajare nu trebuie să aducă niciun prejudiciu material sau de imagine Cartierului Coresi sau partenerilor acestora, și să nu afecteze în niciun fel imaginea acestora. Ceetrus Romania are dreptul discreționar de a refuza de la publicare orice anunț care încalcă aceste prevedere.

2.2.3 anunțurile de angajare trebuie să respecte acest Regulament.

2.2.4 anunțurile de angajare trebuie să fie adevărate, exacte și complete și să nu conțină informații eronate.

2.2.5 Ceetrus nu are obligația de a verifica în avans conținutul materialelor publicat de către Angajatori și nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile și datele postate, difuzate sau transmise de către Utilizatorii săi.

2.2.6 Ceetrus nu își asumă răspunderea pentru ofertele de locuri de muncă puse la dispoziție de angajatori, aplicația Coresi Brașov doar listează job-urile și facilitează accesul către canalul de comuicare dorit pentru aflarea de informații suplimentare cu privire la postul scos la concurs sau trimiterea unui CV direct către agentul economic.

2.3 Anunțurile care nu respectă condițiile de mai sus, vor fi refuzate de la publicarea în cadrul Aplicației.

2.4 Angajatorii care solicită publicarea anunțurilor de angajare sunt direct răspunzători de informațiile pe care le pun la dispoziție.

2.5 Anunțurile vor fi șterse din aplicație la data expirării perioadei de valabilitate sau înainte de termen în urma solicitării scrise a Angajatorului, transmise prin email la [email protected].

2.6 Utilizarea abuzivă a Serviciului de Anunțuri de angajare poate atrage după sine blocarea contului de utilizator în Coresi App.

2.7 Utilizatorii Aplicației, persoane fizice, care doresc să aplice la un anunț publicat de către un Angajator în cadrul Aplicației, trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

2.7.1 Aplicarea la anunțul de angajare al unui Angajator se face prin accesarea Anunțului de angajare în cadrul Aplicației;

2.7.2 Înregistrarea aplicării la anunțul de angajare se trimite direct către Angajator;

2.7.3 Orice date transmise de către Utilizator către Angajator nu sunt stocate sau prelucrate în niciun fel de către Aplicație și/sau de Ceetrus Romania. Ceetrus Romania nu poartă nicio răspundere cu privire la acestea. Orice solicitare în legătură cu aceste date va fi adresată direct Angajatorului;

2.7.4 Utilizatorul este singurul și direct responsabil de datele și informațiile transmise către Angajator.

SECȚIUNEA 3. LIMITARE DE RĂSPUNDERE

3.1 Ceetrus Romania nu poate garanta că informațiile prezentate de Utilizatori lor sunt corecte, complete și actuale, la fel cum nu poate garanta acest lucru nici în privința informațiilor prezentate de Angajatori în anunțurile de angajare publicate în Aplicație. În măsura în care legea aplicabilă permite, Ceetrus Romania nu va fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și Serviciilor furnizate de Ceetrus Romania prin intermediul Aplicatiei.

3.2 Ceetrus Romania nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori Servicul Anunțuri de Angajare. De asemenea, Ceetrus Romania nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite de Aplicație pentru afișarea sau transmiterea informațiilor sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive. Putem garanta însă că echipa noastră va căuta întotdeauna să ofere informații cât mai actuale și să asigure un nivel cât mai ridicat de siguranță pentru toți utilizatorii Aplicației.

3.3 Prin folosirea Aplicației, în măsura în care legea aplicabilă permite, Utilizatorii sunt de acord să exonereze de răspundere Ceetrus Romania pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către aceștia a clauzelor acestui Regulament.

SECȚIUNEA 4. DETALII TEHNICE

4.1 După verificarea veridicității și a corectitudinii informațiilor anunțurile primite de la angajatori sunt introduse în aplicație, iar singurele modificări vizează eventualele greșeli de redactare, greșelile gramaticale sau completarea incompletă a datelor. Toate datele introduse în Aplicație sunt cele puse la dispoziție de reprezentanții angajatorilor. [VA1] 

SECȚIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Cine prelucrează datele cu caracter personal transmise prin intermediul Aplicației în scopul utilizării Serviciului Anunțuri de Angajare?

Datele cu caracter personal  transmise prin intermediul Aplicației în scopul utilizării Serviciului Anunțuri de Angajare sunt prelucrate de către Ceetrus România S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, B-dul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Cladirea de Birouri “Cristal Tower”, etaj 14, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14883/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/14883/2007, cod unic de înregistrare 22217990, atribut fiscal RO, număr de cont RO76 BRDE 450S V435 5639 4500 deschis la BRD GSG SMCC.

Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc în România cât și în cloud-ul Microsoft pe platforma Office 365, pe servere din Irlanda.

5.2 Ce categorii de date sunt prelucrate?

În cadrul Serviciului Anunțuri de Angajare se prelucrează numai datele cu caracter personal transmise de către Angajatori odată cu anunțul de angajare, respectiv adrese de email și număr de telefon al reprezentantului Angajatorului.

Datele cu caracter personal prelucrate pentru utilizarea Aplicației sunt disponibile la următoarea adresă https://coresibrasov.ro/date-cu-caracter-personal/

5.3 Care sunt scopurile și temeiurile pentru care se prelucrează datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal menționate la punctul 5.2 de mai sus, sunt prelucrate în vederea completării formularului aferent anunțului de angajare, pentru a fi incluse în respectivul anunț. Temeiul juridic este art. 6 (1) lit. B din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – încheierea și executarea contractului și ale art. 6 (1) (f) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – interesul legitim, pentru a ne desfășura în mod adecvat raporturile contractuale.

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal (datele de corespondență ale contului de Utilizator) cu scopul de a gestiona relațiile cu Utilizatorii, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile sau disfuncționalitățile Aplicației. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate tuturor Utilizatorilor.

De asemenea, putem să prelucrăm date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Ceetrus Romania (Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului).

5.4 Cui dezvălui datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt disponibile tuturor Utilizatorilor persoane fizice în vederea utilizării Serviciului Anunțuri de Angajare, dar și angajaților/colaboratorilor noștri pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la verificarea și publicarea anunțurilor de angajare, sau îndeplinirea oricăror demersuri în legătură cu funcționarea Aplicației.

5.5 Cât timp se păstrează datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt stocate numai pe durata de valabilitate a anunțului de angajare, după care sunt șterse automat.

5.6. Ce drepturi aveți?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la la adresa Bd. Iancu de Hunedoara nr 2148, Clădirea Crystal Tower, Etaj 14, sector 1, București, Romania, sau pe adresa de email [email protected].

Dacă doriți să înaintați  o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail [email protected]. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

SECȚIUNEA 6. DIVERSE

6.1 Ceetrus Romania își rezervă dreptul de a actualiza periodic acest Regulament (ex: pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al serviciilor furnizate). Utilizatorii vor fi notificați cu privire la operarea unor actualizări / modificări în setul de termeni și condiții și li se va solicita acordul expres cu privire la setul de termeni și condiții actualizat. Refuzul de a accepta setul de termeni și condiții actualizat va atrage încetarea contractului, iar Utilizatorii nu vor mai putea utiliza Aplicația și/sau Serviciul Anunțuri de Angajare.

6.2 De asemenea, unele servicii oferite de Ceetrus Romania pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

6.3 Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul Regulament, precum și toate efectele juridice pe care le produce acesta vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor competente în localitatea în care se află sediul Ceetrus Romania.


 [VA1]Aici as vedea mai degrabă să fie inserate niste detalii tehnice cu privire la anunturile de angajare (cum se modifica, cum se genereaza anuntul