REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “RADIO CORESI TE TRIMITE LA UNTOLD 2022”

Perioada de desfășurare a Campaniei: 20 iunie 2022 – 30 iunie 2022

ART. 1 – ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul campaniei promoționale cu premii  “Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov” (in continuare „Campania”) este societatea CEETRUS Romania S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Clădirea Crystal Tower, etaj 14, Sector 1, Bucureşti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, contul nr. RO64 BRDE 450S V708 4467 4500 deschis la BRD GSG, reprezentată prin Flavia FIȚOIU, în calitate de reprezentant legal denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanții.

1.3. Prin participarea la această Campanie, Participantul declara ca a fost informat despre conținutul regulamentului și ca își exprimă acordul pentru participare. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, fără o informare prealabilă. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificare/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe website-ul Coresi Shopping Resort – https://coresibrasov.ro/regulamente/

1.5. Validarea câștigătorilor și oferirea premiilor revine Organizatorului.

ART. 2 – DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară online, pe pagina de concurs dedicată https://coresibrasov.ro/concursuri/, dar este comunicată online și pe:

“Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov”  se va desfășura în perioada  20 iunie 2022 – 30 iunie 2022

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov” 

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei “Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov” este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:  

· pe pagina web de campanie la domeniul https://coresibrasov.ro/regulamente/

· în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Strada Zaharia Stancu nr. 1, InfoDesk, Brașov.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii in Campanie, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

· angajații societatii Ceetrus Romania S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)

· angajații societatilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)

· persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)

· persoanele care nu au posibilitatea să ridice premiul câștigat din magazinul Coresi Shopping Resort.

4.3. Nu pot participa la Campanie persoanele care nu parcurg toate etapele comunicare în anunțul de Campanie.

ART. 5 – PREMIILE ȘI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1. Premiile campaniei sunt următoarele:

5.1.1 Douăzeci de abonamente la festivalul Untold 2022, care se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 04 – 07 august 2022, puse la dispoziție de Ceetrus România prin Coresi Shopping Resort.

5.2 Concursul va începe în data de 20 iunie 2022, prin postarea anunțului de concurs pe website-ul coresibrasov.ro, pe pagina de Facebook și pe contul de Instagram Coresi Shopping Resort. Pentru a se înscrie la tombolă, participanții trebuie să asculte Radio Coresi Online sau ambiental în Centrul Comercial Coresi Shopping Resort, să afle parola comunicată la Radio Coresi (o parolă unică în fiecare zi de concurs) iar apoi să completeze formularul de concurs disponibil pe coresibrasov.ro/concursuri. Va fi luat în considerare un singur vot pe zi, dar se va putea vota zilnic o singură dată prin introducerea parolei unice. Ultima zi de tombolă va fi în data de 30 iunie 2022. În data de 01 iulie 2022 se va efectua o singură extragere prin intermediul platformei tragerilasorți.ro. Numele câștigătorilor vor fi anunțate în ziua extragerii pe pagina web https://coresibrasov.ro/concursuri/, dar și pe pagina de Facebook Coresi Shopping Resort.

Extragerea va fi realizată utilizând platforma online tragerilasorti.ro, (conform mecanismului descris la art. 6 de mai jos). Premiile vor putea fi ridicate personal de câștigători din Coresi Shopping Resort, în termen de 7 zile de la anunțarea câștigătorului, zilnic,  în intervalul 10:30 – 21:30 (programul centrului comercial poate suferi modificări în funcție de reglementările în vigoare) în baza unui act care poate certifica identitatea, de la biroul InfoDesk din intrarea Piața cu Copaci, de la unul din reprezentanții centrului comercial.  

În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat sau nu își revendică/ridică premiul în termen de 7 (șapte) zile, premiul va fi retras.

Valoarea totală a premiilor este de 21.890 de lei (preț unitar: 1094.50 lei).

5.3. Desemnarea câștigătorilor premiilor menționate la art. 5.1. se va face prin tragere la sorți prin platforma software www.tragerilasorti.ro. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii pe website-ul coresibrasov.ro și pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort – https://www.facebook.com/CoresiBrasov/.

5.4. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Premiile neridicate de la biroul de informații în interval de 7 zile de la data anunțării câștigătorului vor fi retrase, iar câștigătorul își pierde dreptul asupra lor.

5.5. Concursul poate fi câștigat o singură dată de către un participant.

ART 6 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie

Pentru participarea validă la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

(2) Pentru a se înscrie la tombolă, participanții trebuie să asculte Radio Coresi Online sau ambiental în Centrul Comercial Coresi Shopping Resort, să afle parola comunicată la Radio Coresi (o parolă unică în fiecare zi de concurs) iar apoi să completeze formularul de concurs disponibil pe coresibrasov.ro/concursuri. Va fi luat în considerare un singur vot pe zi, dar se va putea vota zilnic o singură dată prin introducerea parolei unice. Ultima zi de tombolă va fi în data de 30 iunie 2022. În data de 01 iulie 2022 se va efectua o singură extragere prin intermediul platformei tragerilasorți.ro. Numele câștigătorilor vor fi anunțate în ziua extragerii, până la ora 20:00, pe pagina web https://coresibrasov.ro/concursuri/, dar și pe pagina de Facebook Coresi Shopping Resort.

Campania este pusă la dispoziția vizitatorilor pe www.coresibrasov.ro, pe pagina de Instagram și de Facebook – Coresi Shopping Resort https://www.facebook.com/CoresiBrasov/, în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate care sunt prevăzute la Art. 7.1 de mai jos.

(3) Participarea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată la Art. 6.2.1. de mai jos.

6. 2 Modalități de înscriere în Concursul “Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov” 

6.2.1. “Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov” se va  desfășura în perioada 20 iunie 2022 – 30 iunie 2022, perioadă în care doritorii pot participa la Concurs, accesând www.coresibrasov.ro și pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort – https://www.facebook.com/CoresiBrasov/, atunci când este efectuată postarea de concurs. Clienții vor urma pașii de mai jos:

Pentru a se înscrie la tombolă, participanții trebuie să asculte Radio Coresi Online sau ambiental în Centrul Comercial Coresi Shopping Resort, să afle parola comunicată la Radio Coresi (o parolă unică în fiecare zi de concurs) iar apoi să completeze formularul de concurs disponibil pe coresibrasov.ro/concursuri. Va fi luat în considerare un singur vot pe zi, dar se va putea vota zilnic o singură dată prin introducerea parolei unice. Ultima zi de tombolă va fi 30 iunie 2022. În data de 01 iulie 2022 se va efectua o singură extragere prin intermediul platformei tragerilasorți.ro. Numele câștigătorilor vor fi anunțate în ziua extragerii pe pagina web https://coresibrasov.ro/concursuri/, dar și pe pagina de Facebook Coresi Shopping Resort.

6.2.2. Participanții la concursul “Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov” vor primi premii conform stocurilor descrise în articolul 5.1.

6.2.3. Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

6.2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare.

6.2.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda concursul în orice moment.

ART. 7 – CONDIȚII DE VALIDARE

7.1 Condiții de validare a participării

Pentru ca o participare să fie luată în considerare în Campanie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Participantul să îndeplinească dreptul de participare de la Art. 4
  • Participantul trebuie să acceseze campania ““Radio Coresi te trimite la Untold 2022”  – concurs online Facebook/Instagram/Website Coresi Brașov” site-ul coresibrasov.ro, pe pagina de Facebook/Instagram Coresi Shopping Resort și să respecte mecanismul de înscriere în concurs.

Extragerile vor fi efectuate în zilele indicate la ART5.2, iar numele câștigătorului va fi publicat cel târziu până la ora 20:00 pe pagina www.coresibrasov.ro și pe pagina de Facebook.  

ART. 8 – PREMII ACORDATE ÎN CENTRUL COMERCIAL

8.1 Numărul total de premii este conform stocului descris în articolul 5.1

8.2. Pentru a primi premiul, un participant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă domiciliul sau reședința în România;

– să fi implinit varsta de 18 ani, cel tarziu la data începerii Campaniei;

– să îndeplinească criteriile menționate la articolul 4.

8.3. Premiile vor putea fi revendicate în termen de 7 zile de la desemnarea castigatorilor, din centrul comercial Coresi Shopping Resort – de la InfoDesk, prin prezentarea unui act de identitate.

8.4. În cazul în care câștigătorii nu își vor revendica premiul în termenul prevăzut, organizatorul are dreptul sa raporteze premiile pentru un alt concurs, să efectueze o altă extragere sau să acorde premiul rezervelor extrase prin platforma tragerilasorti.ro. Premiile neacordate ca urmare a invalidării câștigătorilor vor rămâne în proprietatea Organizatorului.

8.5 Fiecare premiu câștigat se poate acorda o singură dată, având în vedere că înscrierile în concurs vor fi limitate la o înscriere per adresă de email, sistemul de concurs depistând încercările multiple de intrare în concurs cu aceeași adresa de email.

ART. 9 – TAXE ȘI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ART 10 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2 Organizatorii Campaniei promoționale nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG 99/2000 aprobată prin legea nr. 650/2002.

10.3 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

10.4 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:

1. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit;

2. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;

3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiției. Participanții vor pune la dispoziția Organizatorului datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa și numărul de telefon mobil) în vederea extragerii și validării premiilor.

ART. 11 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1. Ceetrus Romania SRL prelucrează în calitate de operator datele cu caracter personale furnizate de participanți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare în prezenta secțiune “Operatorul”).

11.2. În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) adresa de email;

(iv) număr de telefon (optional).

11.3. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

11.4. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.

11.5. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite angajaților și colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

11.6. Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Operator timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 60 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora.

11.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-un email la adresa [email protected] sau cu o cerere scrisă la Ceetrus Romania SRL, str. Iancu de Hunedoara nr. 48, Clădirea Crystal Tower, etajul 14, birourile Crystal Tower, sector 1, București.

11.8. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

ART. 12 – ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

12.1 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

12.3 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

ART. 13 – LITIGII

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

13.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

ART. 14 – ALTE CLAUZE

14.1 Deciziile Organizatorului privind promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

14.2 Premiile neacordate sau nerevendicate pentru o perioada mai mare de 7 zile vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

14.3 Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al Campaniei.

14.4 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Organizatorul:

SC CEETRUS ROMANIA SRL

Prin împuternicit,

Flavia FIȚOIU